True

  • Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 9:00 tot 17:00, vrijdag tot 20:00 | tel.: 0118-764 100   

 

‘Betaal in 3 delen’ is een alternatief voor traditioneel krediet zonder rente, waarbij het mogelijk is in 3 gelijke delen voor je bestelling te betalen. De betalingen zullen iedere 30 dagen automatisch worden afgeschreven va de geregistreerde creditcard of gekoppelde bankrekening tot de bestelling volledig is afbetaald. Je kunt je geregistreerde kaart or bankrekening veranderen in de Klarna App!


Op dit moment accepteren we de meeste gebruikte creditcards die 3D security hebben, tenzij de kaart een vervaldatum heeft binnen 75 dagen van de aankoopdatum. Prepaidkaarten en Amex kredietkaarten worden niet geaccepteerd.


Als ‘Betaal in 3 delen’ beschikbaar is voor jouw bestelling, kan je hiervoor kiezen tijdens het afrekenen van je bestelling bij de webwinkel. Zo snel je bestelling is verstuurd, ontvang je een email van Klarna met je de data van de geplande betalingen en zullen we de eerste betaling afschrijven.


Je kunt al je bestellingen en betalingen zien en beheren in de Klarna app. Download daarom de Klarna app voor volledige controle en mis nooit een betaling!


Goed om te weten:

- Er worden geen kosten in rekening gebracht om ‘Betaal in 3 delen’ te gebruiken
- Indien u een bestelling in onze show plaatst, dient u vooraf aan te geven Klarna te willen gebruiken. We kunnen dit niet na een bevestigde order aanpassen.

- Het is momenteel niet mogelijk de datums van je betalingsplan aan te passen
- Minimale orderwaarde is € 35.- en maximaal € 4000.-Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Klarna Bank AB (publ) (‘Klarna’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) en jou voor een soepele betaalervaring. Bij een keuze voor deze betaalmethode ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Hoe werkt het?

  • Maak gebruik van  automatische incasso  (met een IBAN bankkaart) of gebruik je eigen, geldige creditcard.

  • Je bent 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland en in staat een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan.

  • De eerste deelbetaling wordt in rekening gebracht bij de door jou gekozen financieringsbron (IBAN bankkaart of creditcard) op het moment dat de verkoper je bestelling bevestigt (meestal op de verzenddatum) of bij het plaatsen van je bestelling. De volgende 2 deelbetalingen worden automatisch 30 en 60 dagen na de eerste deelbetaling in rekening gebracht. We zullen je via e-mail op de hoogte stellen van de vervaldata van de deelbetalingen. Deze vind je ook in de Klarna-app.

  • Bij Betaal in 3 delen zijn er geen rentekosten of extra kosten als je het automatische betaalschema op de juiste manier volgt. Als je een deelbetaling mist, dan wordt deze doorgeschoven naar de datum van de volgende deelbetaling.

  • Wanneer je je aankoop annuleert of de artikelen terugstuurt, zullen wij het aan ons verschuldigde termijnbedrag automatisch annuleren (zodra de verkoper aan ons heeft bevestigd dat je aankoopbedrag moet worden terugbetaald). Als je de bestelling al hebt betaald, dan zullen we het door jou betaalde bedrag aan je terugbetalen.

  • Neem bij vragen over de kwaliteit of de verzending van je bestelling contact op met de verkoper waar je de bestelling hebt gedaan.

  • De uitgever van je creditcard kan rente of kosten in rekening brengen op basis van de overeenkomst die tussen jou en de kaartuitgever van toepassing is. Neem bij vragen hierover contact op met de uitgever van je creditcard.

  • Je hebt een betalingsverplichting jegens Klarna; dat betekent dat rechtstreekse betalingen aan de verkoper je niet ontslaan van je betalingsverplichting tegenover Klarna.

Je geeft ons toestemming om de twee resterende termijnbetalingen op de desbetreffende vervaldata af te schrijven van je creditcard of via automatische incasso. Wanneer de verkoper niet het gehele aankoopbedrag in één keer in rekening brengt (bijvoorbeeld in het geval van gedeeltelijke leveringen), kun je elk bedrag dat je aan de verkoper verschuldigd bent later betalen in 3 termijnen. De termijnbetalingen voor elk gedeelte van de bestelling zullen een eigen vervaldatum hebben, afhankelijk van de datum waarop de verkoper het desbetreffende deel van je bestelling bevestigt. Deze situatie doet zich geregeld voor als een verkoper niet alle artikelen van je bestelling op hetzelfde moment verstuurt.

 

Wat moet je nog meer weten?

 

Acceptatie creditcard en opslag kaartgegevens en automatische incasso;  De kaart moet geldig zijn en aan jou zijn uitgegeven. Het is aan ons of je van deze betaalmethode gebruik kunt maken. Wij kunnen naar eigen inzicht bepalen welke betaalkaarten wij accepteren. Indien een bepaalde kaart niet wordt geaccepteerd, word je daarvan in kennis gesteld voordat de aankoop is afgerond. De meeste geldige creditcards die niet in de nabije toekomst verlopen, worden geaccepteerd. Wij accepteren geen prepaid cards en bankkaarten met IBAN rekening. Wanneer we een kaart accepteren, zullen we deze na je bestelling bij de verkoper pre-autoriseren voor de eerste termijnbetaling. Het betreffende bedrag zal niet ten laste van je creditcard in rekening worden gebracht totdat de verkoper je bestelling bevestigt, maar tot dat moment kan de uitgever van je kaart de bestedingsruimte van je credit card met het desbetreffende termijnbetaling inperken/reserveren op je kaart. Als je echter besluit om via automatische incasso of open banking te betalen, kan Klarna het bedrag bij het plaatsen van de bestelling in rekening brengen.

Ingeval van opzegging of verlopen van je kaart na betaling van de eerste termijnbetaling of als je je automatische incasso intrekt, worden alle daaropvolgende termijnbetalingen direct opeisbaar, wat inhoudt dat je de resterende termijnbetalingen onmiddellijk dient te betalen wanneer wij je daarom vragen. Bij wijziging van je kaartgegevens tussen het moment van jouw aankoop en de datum van de laatste aflossingsdatum ben je verplicht de gewijzigde kaartgegevens aan Klarna door te geven via de online methode die Klarna je daarvoor aanbiedt. Verstrek je deze gewijzigde gegevens niet of niet tijdig, dan geef je Klarna toestemming, waar mogelijk, de gegevens rechtstreeks bij de uitgever van je kaart op te vragen.

Je geeft ons toestemming om jouw kaartgegevens en mandaat voor automatische incasso op te slaan in onze systemen. Wij zullen deze informatie gebruiken voor toekomstige betalingen onder deze voorwaarden. Tenzij je aangeeft dat niet te willen, kunnen we je kaartgegevens en mandaat voor automatische incasso voor je in vullen met het oog op toekomstige aankopen. Je kunt jouw kaarten, automatische incasso en gegevens online beheren. In het geval dat Klarna van de uitgever van jouw creditcard gewijzigde informatie ontvangt, ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens mogen opslaan in ons systeem.

 

Te late betaling;  Wanneer wij de tweede of laatste termijnbetaling op de vervaldata niet in rekening kunnen brengen op de door jou gekozen financieringsbron, zullen we je daarvan op de hoogte brengen. We geven je in dat geval uit coulance nog twee tot zeven werkdagen de tijd om je betaalmethode aan te passen of om te zorgen voor voldoende bestedingsruimte op de door jou gekozen financieringsbron. Wanneer je jouw gekozen kaart wijzigt, mogen wij proberen de te late betaling onmiddellijk ten laste van die gewijzigde kaart in rekening te brengen. Anders zullen wij na de coulanceperiode van twee tot zeven dagen opnieuw proberen het verschuldigde bedrag ten laste van je oorspronkelijke kaart in rekening te brengen. Als je mandaat voor automatische incasso aanpast, dan zullen wij je hiervan op de hoogte brengen, voordat wij geld proberen af te schrijven. Het is belangrijk dat je zorgt voor voldoende bestedingsruimte om je deelbetalingen op de vervaldata te voldoen. Als het niet lukt de tweede deelbetaling tijdens de genoemde coulanceperiode te incasseren, zullen we het openstaande bedrag doorrollen naar de volgende en laatste vervaldatum.

Indien je de tweede of derde deelbetaling niet uiterlijk op de daarvoor geldende vervaldatum betaalt, ben je direct in verzuim. Indien je de tweede of derde deelbetaling niet uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode betaalt, kun je de dienst in de toekomst mogelijk niet meer gebruiken. We mogen blijven proberen nog openstaande en nieuwe verschuldigde bedragen op opeenvolgende vervaldata af te schrijven. Wanneer de derde deelbetaling niet kan worden afgeschreven, ontvang je van ons een aanmaning voor het verschuldigde bedrag. Heeft Klarna je betaling binnen 14 dagen na de aanmaning (met ingang van de dag na de datum op de aanmaning) niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval incassokosten in rekening worden gebracht die kunnen oplopen tot 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- aan incassokosten.

 

Kredietcheck, identiteitscontrole en informatieverstrekking;  Wanneer je deze betaalmethode wilt gebruiken, zal Klarna je identiteit controleren. Identiteitscontrole vindt plaats om te voldoen aan eisen die zijn opgesteld ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en ter voorkoming van fraude. Je dient Klarna de noodzakelijke informatie en de gevraagde documenten te verstrekken zodat je identiteit kan worden gecontroleerd. Tevens kunnen we de door jou verstrekte informatie controleren met behulp van gegevens van derden.

Klarna zal je kredietwaardigheid beoordelen. Je kan per brief of e-mail geïnformeerd wordenover de uitvoering van een kredietcheck. Wanneer je op basis van de uitkomst van dit onderzoek geen gebruik kunt maken van Betaal in 3 termijnen, zullen wij jou daarvan in kennis stellen. Ook kunnen we je kaart valideren en toestemming vragen voor autorisatie bij de uitgever van je kaart.

 

Eerder betalen en retour;  Termijnbetalingen die nog niet verschuldigd zijn, mag je op elk moment betalen; daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer jij je aankoop bij de verkoper annuleert en de verkoper heeft aan ons bevestigd dat het aankoopbedrag daarom moet worden gerestitueerd, zullen wij alle resterende termijnbetalingen annuleren en de reeds betaalde bedragen terugbetalen naar de financieringsbron waarmee is betaald. Zolang de verkoper aan ons (om welke reden dan ook) nog niet heeft bevestigd dat het betreffende aankoopbedrag moet worden gerestitueerd, zullen wij de betaalde termijnbetalingen onder ons houden. Elke gedeeltelijke retour of terugbetaling op jouw aankoop verlaagt het uitstaande bedrag aan termijnbetalingen. Je zult de eerder verschuldigde termijnbetalingen moeten blijven betalen op de geplande vervaldata, totdat het volledige bedrag is voldaan. Heb je bedragen tegoed, dan geef je ons toestemming het desbetreffende bedrag terug te storten op de door jou gekozen financieringsbron of elke andere financieringsbron die wij in ons bestand op jouw naam hebben staan.

 

Omgaan met onze rechten ; Jij stemt ermee in dat wij onze rechten uit hoofde van een overeenkomst, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, aan een andere persoon of rechtspersoon mogen overdragen. Als wij dat doen, verhindert dat de uitvoering van jouw wettelijke (consumenten)rechten niet.

 

Verzuim:  Je bent in verzuim indien je: (a) niet betaalt op de vervaldatum; (b) onderworpen raakt aan een insolventieprocedure of indien ten aanzien van jou de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; (c) valse, misleidende of onjuiste informatie aan ons verstrekt; of (d) een of meer bepalingen in deze voorwaarden schendt of deze niet wilt naleven.

Wanneer je in verzuim bent, kan Klarna een incassobureau inschakelen. In het onder (a) genoemde geval, zullen we eerst de onder ‘Te late betaling’ genoemde procedure volgen.

 

Ons gebruik van jouw persoonsgegevens

Klarna verwerkt jouw persoonsgegevens om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren en in verband met de andere doelen zoals genoemd in onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring vind je   hier  en op onze website en door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je deze verklaring te hebben gelezen. We verwerken jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor identificatie, klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling. We kunnen jouw gegevens tevens overdragen aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), welke ook buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de Privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, over hoe je contact met ons kunt opnemen voor vragen en hoe je een klacht kunt indienen bij de bevoegde autoriteiten.

 

Klachten

Voor klachten over de Diensten van Klarna is van toepassing, de informatie die beschikbaar is op   https://www.klarna.com/nl/feedback-en-klachten/  . Als je een klacht hebt over Klarna kun je je klacht indienen via het contactformulier op de website van Klarna ( https://www.klarna.com/nl/feedback-en-klachten/ ), per e-mail aan meningen@klarna.nl of via de post onder vermelding van ‘Klacht’ gericht aan het adres van Klarna. We zullen proberen je klacht zo snel mogelijk op te lossen. In het geval dat Klarna een klacht niet kan oplossen, kun je je klacht richten aan de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN): Allmänna reklamationsnämnden, Postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden. Klarna zal deelnemen aan een dergelijke procedure en is daartoe ook wettelijk verplicht. Informatie over inzage vereisten is te vinden op de website van de ARN:   http://www.arn.se . Het is tevens mogelijk om je klacht te richten aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid); Kifid behandelt klachten die verband houden met financiële producten en diensten. Meer informatie over Kifid vind je op   https://www.kifid.nl/ . Daarnaast kun je je geschil, in elke officiële taal van de Europese Unie, voorleggen via het ODR-platform van de Europese Commissie. Het geschil zal dan worden doorgestuurd naar de ARN. Je kunt het ODR-platform hier vinden:   https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Het bovenstaande beperkt uiteraard op geen enkele wijze je recht om een procedure aanhangig te maken bij een bevoegde Nederlandse rechtbank.

 

Toepasselijk recht en rechtsmacht

Voor zover vereist op grond van toepasselijk recht is op onze contractuele relatie met jou, voortvloeiend uit deze betaalmethode, het Nederlands recht van toepassing. Het is aan jou of je een geschil voorlegt aan de rechtbank van jouw woonplaats of aan de rechtbank van de vestigingsplaats van Klarna. Wanneer wij een procedure tegen jou starten, zal deze altijd aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank van jouw woonplaats.

 

Taal

Al onze berichten aan jou, net als alle documenten die uit onze relatie met jou voortvloeien, worden opgesteld in het Engels of het Nederlands.

 

Klarna

Klarna Bank AB (publ) is opgericht naar Zweeds recht en is ingeschreven bij het Zweedse registratiekantoor voor ondernemingen onder nummer 556737-0431. Klarna Bank AB (publ) heeft een vergunning van de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteiten (Finansinspektionen) voor het verlenen van financiële diensten.

Bezoek de website voor meer informatie over Klarna:   https://www.klarna.com/nl/

 

Download  deze informatie.

Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, org.nr: 556737-0431

Wat je nog meer wil weten: